Ferdinand
Last Cria: Abe
Abe
Bred with Abe
Abe
Ferdinand
Dam: April
April
Herdsire:Abe
Abe
Dob : 00-00-0000
Color : White ,White
Sale Price : $0